Mobiele reclame ingezet door Kolkman Business Administrations

Kolkman Business Administrations is een bedrijf dat bedrijven adviseert en ondersteunt op het gebied van o.a. accountancy, belastingadvies, berdijfsovernames etc.

Een reclame aanhanger, dat werkt!

Hun aanpak is o.a. Proactief, flexibel, helder, direct en persoonlijk. Deze boodschap zouden ze in een
3 weken lange regionale stand alone campagne nog eens benadrukken. Met een passende slogan: “Gewoon cijfers? Of gedegen materiaal voor een crisisbestendig toekomstplan” werd door Kolkman business administrations de spijker op de spreekwoordelijke kop geslagen. In deze economisch onzekere tijden kan Kolkman bedrijven bijstaan met advies en een
gedegen toekomstplan en perspectief. De puntjes op de i zetten en kijken waar nodig aanpassingen en of verbeterpunten liggen. Voor de campagne hebben we in samenspraak met de opdrachtgever een roadboek samengesteld waarbij massacommunicatie van belang was. Waar drommen mensenmassa’s op? Dit hebben we in kaart gebracht en tot uitvoering gebracht.

Doelstellingen en resultaat Mobiele reclame campagne Kolkman

Doel: Benadruk de slogan van Kolkman business administrations via massacommunicatie.

Middel: Stand alone above the line campgane via communicatiedrager.

Resultaat: De slogan is tijdens de 3 weken durende campagne op verschillende plaatsen te zien geweest. En heeft een breed regionaal publiek bereikt. Gemiddeld zullen er meer dan 100.000 unieke passanten de communicatieboodschap opgevallen zijn.